Avantatges

Anem més enllà! Sempre un pas per davant.

Serveis integrals a mida, de principi a fi.

Execució de projectes integrals d’obra civil i obra pública. Experts en excavacions, transports d’àrids, moviments de terres, urbanització, canalitzacions, xarxes de serveis, reciclatge i gestió de runes i topografia.

Maquinària especialitzada

Parc de maquinària complet, en constant renovació i preparat per afrontar les dures condicions de treball pròpies de les obres.

 • Minicarregadores de rodes amb cullera, martell i escombra
 • Minicarregadores de cadenes de goma amb cullera, martell i escombra
 • Retrocarregadores amb tot tipus de culleres i martell.
 • Minigiratòries de cadenes de goma amb culleres, martell i implements.
 • Excavadores Giratòries de rodes amb culleres, martell i implements.
 • Excavadores Giratòries de cadenes culleres, martell i implements.
 • Pales carregadores de rodes.
 • Pales carregadores de cadenes.
 • Bulldozers.
 • Dumpers articulats 6X6
 • Tractors cuba
 • Compactador
 • Camions grua
 • Camions rígids de 2, 3 i 4 eixos amb bolquet
 • Camions articulats 4×2, 4×4 i 6×4 amb banyera
 • Camions articulats amb góndola
 • Camions articulats amb plataforma
 • Camions articulats amb cuba d’aigua de 25.000 lts
 • Motonivelladora

Sempre a punt

Equip tècnic amb flexibilitat horària preparat per adaptar-se a les necessitats de cada obra o treball en curs.

Varietat sectorial

Ajudant a les empreses de diferents sectors industrials amb un ampli parc de maquinària i personal tècnic qualificat.

Plans de manteniment

Adaptats als requeriments de cada empresa o projecte de manteniment ja sigui d’infraestructures viàries, obres hidràuliques, instal·lacions mediambientals,…

Cobertura total

Garantim l’execució de les obres allà on siguin, mantenint la qualitat, professionalitat i rigor amb els que treballa Exland.

Parlem

A Exland compartim els mateixos objectius que els nostres clients. Sol·licita més informació sense cap compromís.